Nooit eerder was Business Development zo belangrijk, want het is in de dynamiek van vandaag, voor elke ondernemer, van strategisch belang om groeistrategieën op te zetten en uit te voeren die de toekomst van zijn/haar bedrijf veiligstellen.

We leven in een tijd waarin nieuwe ontwikkelingen voortdurend de marktpositie van ons bedrijf aantasten en waarop we snel moeten kunnen reageren. Bedrijven kunnen plotseling worden verrast door een nieuwe speler die alles op zijn kop zet, maar vaker zijn het spelers die de markt beïnvloeden en waar we rekening mee moeten houden. De externe omgeving is allesbehalve stabiel en controleerbaar. Dat betekent dat je moet ontwikkelen, want doen wat je altijd hebt gedaan is niet noodzakelijk de beste strategie.

Business Development
Business development is een actieve activiteit voor het identificeren van nieuwe kansen en het creëren van duurzame toegevoegde waarde voor klanten, medewerkers en bedrijf. Het stimuleert groei door verbetering en innovatie. Van strategie tot en met executie.

Feitelijk is business development de schakel tussen de latente behoefte in de markt en het creatief potentieel in de organisatie. Business development is de drijvende kracht achter dit continue proces van uitdaging, verbetering en innovatie. Bij verbetering ligt de focus vooral op het beter en efficiënter uitvoeren van bestaande activiteiten, terwijl bij innovatie de focus vooral ligt op het realiseren van vernieuwing in producten, diensten, processen of organisatievormen. Innoveren vergt niet alleen de ontwikkeling van technologie. Innovatie is ook afhankelijk van factoren zoals management, logistiek en marketing.

In de praktijk komen verbetering en innovatie heel dicht bij elkaar en zijn beiden belangrijke onderdelen van modern business development. De kern is dat bedrijven hun bedrijfscontinuïteit veilig stellen door in veranderende markten winstgevend te blijven. En dit vergt een visie die verder reikt dan het eind van dit kwartaal. Evenzeer geldt echter, dat als de scope meerdere jaren is, men niet moet vergeten, dat ook dit kwartaal winst gemaakt moet worden.

Investeren in business development is topprioriteit voor ondernemers die willen groeien.

De belangrijkste aspecten van Business Development
Bij business development gaat het uiteindelijk om ontwikkeling van nieuwe strategische kansen, werken aan de juiste commerciële slagkracht en het herinrichten van de organisatie voor optimale productiviteit. Maar ontwikkelen van business in een omgeving waar je niet te ver vooruit kunt kijken is niet eenvoudig. Soms moeten bestaande principes en definities worden herzien, zodat we kunnen innoveren of transformeren. Het uitvoeren van zinvolle interactie met de omgeving van het bedrijf, waardoor het functioneren van de organisatie nog beter kan worden afgestemd op de veranderingen in de markt, is daarbij leidend. Het vraagt leiderschap, commercieel inzicht en organisatie kennis.

Strategie
Innovatie, ontwikkeling van kansen, positionering, co-creatie van nieuwe business- en verdienmodellen, realiseren van doelstellingen en sturing aan verandering.

Leiders gaan goed met veranderingen in hun omgeving om als zij in staat zijn zich aan te passen en dit tot voordeel weten te vertalen voor hun organisatie. Leiderschap vraagt dan ook om het visualiseren van een succesvolle toekomst en bepaling van de juiste groeistrategie en uitrol ervan.

Realiseren van groei vraagt om een heldere strategie. Een strategie die rekening houdt met de veranderingen in de economie, die van aanbodgestuurd steeds meer vraaggestuurd wordt. Via verschillende innovatiemethoden krijgen ideeën vorm en zijn stakeholders betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Er worden concepten ontwikkeld en geimplementeerd. En natuurlijk gaat het daarbij nog steeds om snelheid van handelen, effectiviteit van keuzes en het realiseren van een sterk onderscheidend vermogen. Maar ook om transparantie, betrokkenheid van klanten en coaching van medewerkers om grenzen te verleggen. Voor effectief leiderschap-voor-groei zijn missie en kernwaarden uitgangspunten. Aan de hand waarvan zinvolle nieuwe vormen en inrichtingen worden gedaan. Stap-voor-stap. Met de best passende business- en verdienmodellen. Met een juiste mindset in de organisatie en effectief gebruik van informatietechnologie en data voor een productieve waardeketen.

Commercie
Onderzoek huidige klanten, ontwikkeling van duurzame toegevoegde waarde, co-creatie van nieuwe proposities en klantbetrokkenheid.

Effectieve commercie vraagt verkenning. Dicht bij huis, bij bestaande klanten. Als je weet wat hen aangaat, wat hun onuitgesproken onzekerheden, angsten en behoeften zijn, dan heb je een startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingen en proposities.
Commercie vraagt dan ook om co-creatie met klanten voor ontwikkeling en uitvoering van de juiste commerciële formule voor klantbetrokkenheid.
Klantbetrokkenheid en -communicatie zijn veel meer dan een "verkooptraject". Klanten willen gehoord worden, antwoorden krijgen op vragen, hun problemen opgelost zien en een band met hun merk voelen. We leven in een "always-on" -wereld en klanten verwachten dat hun merk in realtime aan hun verwachtingen en behoeften voldoet. Om de klantbetrokkenheid te versterken moeten we ze stimuleren om te communiceren en zich betrokken te voelen bij de ervaringen die wij voor hen creëren. Hiermee bereiken we merkgroei en loyaliteit. We geven iets dat verder gaat dan een verkooppraatje: een uitzonderlijke ervaring, belangrijke inhoud en real-time ondersteuning.

Organisatie
Verbeteren, veranderen of vernieuwen van werkwijzen en onderlinge samenwerking voor klantgerichtheid, wendbaarheid en productiviteit.

Het succes van organisaties in deze digitale tijd is afhankelijk van de mate waarin zij in staat zijn om zich continue aan te passen aan de veranderende verwachtingen en waarden van (potentiële) klanten. Organisatie vraagt dan ook om inrichting van de werkprocessen voor een productieve en klantgerichte uitvoering.
Ondanks de overtuigende bijdrage van innovatie aan het concurrentievermogen, staat elk bedrijf voor een paradoxale uitdaging: het efficiënter uitvoeren van de huidige activiteiten om vandaag succesvol te zijn (verbetering) en het aanpassen van deze activiteiten om succesvol te zijn in de situatie van morgen (innovatie). Om de klantgerichtheid te verbeteren is werken aan een reeks kleine verbeteringen beter dan alles in één keer omgooien. Een schaalbare infrastructuur, optimaal ingerichte werkprocessen, inzet van digitale technologie en bruikbaarheid van data leiden tot verbetering van de productiviteit en verlaging van de operationele kosten. Hoe paradoxaal ook, ondanks de disruptieve tijd is transformatie van de organisatie eerder een geleidelijk proces dan abrupte verandering. De beste innovatie van een organisatie vindt plaats in plan-do-check-act-cycli

Een vak apart
Business development schakelt tussen verschillende disciplines. Het combineert bestaande cases uit verschillende gebieden die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben. Het is ontdekken van kansen, gevoel voor trends en weten hoe het werkt in organisaties. De combinatie van creativiteit, communicatie vaardigheden en zakelijke inzichten is essentieel. Misschien wel een combinatie die van het grootste belang is de komende jaren.

Meld u aan voor onze e-mailnieuwsbrief en ontvang regelmatig nieuws en aanbiedingen.